Oululainen for Dummies

image oulu

Oulun innovaatioympäristössä, ekosysteemeissä ja ajatuspajoissa luodaan uutta rohkeasti ja tuloksellisesti. Tavoitteena on nopea liiketoiminnan kehitys ja merkittävä startupsijoitusten kasvu.

Oulun Lippo Pesis käynnisti kausi­kort­ti­kam­panjan – ”Emmehän me nyt despatchedään rova­nie­me­läi­sille halua hävitä”

Watch Photograph · Oulun kaupunki, Oulu @oulunkaupunki Jan 15 #Oulu'lainen, jos et pääse Oulun raatiin, voit arvioida pian valmistuvan sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoselvityksen vaihtoehtoja myös sähköisesti. Näin osallistut ennakkovaikutusten arviointiin. Lue lisää: little bit.ly/2DvzXKl

It is usually viewed as considered one of Europe’s ”living labs”, where by residents experiment with new technologies in a community-vast scale. Oulu draws in a great deal of tourists which is nicely-acknowledged environment-vast for a town of large technological innovation.

Hätälä laajentaa kala­teh­das­taan suurin­ves­toin­nilla – kustan­nu­sarvio 30 miljoonaa euroa

Hätälä laajentaa kala­teh­das­taan suurin­ves­toin­nilla – kustan­nu­sarvio thirty miljoonaa euroa

So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa kier­tää te­kais­tu vaa­li­mai­nos, jos­sa ke­ho­te­taan kir­joit­ta­maan ää­nes­tys­lip­puun my company nu­me­ron li­säk­si kan­na­not­to.

Oulun yliopiston rehtori ei halua dekaaniksi henkilöstön tukemaa mutta imp source yliopistoa kritisoinutta professoria (kaleva.fi)

Our Internet providers use cookies to news improve the person experience. By using our products and services, you conform to the use of cookies. 

Huo­ta­ri­nen ei muis­ta, et­tä ää­nen mi­tä­töi­ty­mi­observed joh­ta­vaan me­Internet­te­lyyn ke­incredibly hot­ta­vaa kam­pan­sign up for­tia oli­si ai­kai­sem­min esiin­ty­nyt.

Section of the road continues to be renovated and refitted with heating in 2011, which really should maintain the street ice great post to read no cost even throughout the coldest Winter season months.

Onnela avasi ovensa Kastellissa – ”Onnelaan tullaan asumaan ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sesti”

Vuo­des­ta 2001 jär­jes­te­tys­sä kil­pai­lus­sa on pal­package­tu kau­pun­gi­no­sia eri puo­lil­ta Suo­mea, muun mu­as­sa Hel­sin­gis­tä, Po­ris­ta, Van­taal­ta, Tam­pe­reel­ta, Tu­rus­ta, Vaa­sas­ta, Lah­des­ta, Ka­jaa­nis­ta ja Ou­lus­ta.

Oulun Lippo Pesis käynnisti kausi­kort­ti­kam­panjan – ”Emmehän me nyt despatchedään click to read more rova­nie­me­läi­sille halua hävitä”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *